leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, 6 tháng qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành khá và tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ lệnh, chỉ thị, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023; phối hợp đồng bộ với các lực lượng, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát và có phương án xử lý hiệu quả các tình huống.

Chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị không ngừng được nâng lên; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nền nếp, chất lượng; các tổ chức đảng, chỉ huy, quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Giá trị sản xuất, doanh thu, tiền lương so với cùng kỳ năm 2022 đều đạt hơn 79%. Riêng tiền lương của người lao động đạt 70,41% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 96,92%.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận, trao đổi các phương pháp, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của Binh đoàn; phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, 6 tháng tới phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, sát với điều kiện thực tiễn; chú trọng đầu tư các công trình mang tính lưỡng dụng, gắn với tiêu chí xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương, bảo đảm tính kết nối, liên thông với các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân.

Nắm chắc các chủ trương, cân đối nguồn lực, dự báo thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản năm 2023. Phấn đấu sản lượng mủ cao su quy khô 41.500 tấn; sản lượng cà phê quả tươi 186,75 tấn; giá trị sản xuất 1.610,91 tỷ đồng; doanh thu 1.564,65 tỷ đồng; thu nhập bình quân 9,67 triệu đồng/người/tháng…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN