Dự hội thảo có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 và các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15; Ban chỉ đạo, Ban nghiên cứu biên soạn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 15.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tham luận. 

Hội thảo nhận định, công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT trong Binh đoàn 15 giai đoạn 1985-2020” được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai biên soạn chặt chẽ, công phu. Các cơ quan chức năng đã sưu tầm tư liệu, sử liệu, xử lý thông tin và qua 3 lần viết bản thảo, xin ý kiến rộng rãi trong toàn Binh đoàn, các thủ trưởng nguyên lãnh đạo Binh đoàn và Ban tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Nhờ đó, công trình có bố cục, nội dung khoa học, bảo đảm tính logic, tính lịch sử. Qua đó làm rõ nhiệm vụ, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT của Binh đoàn 15; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm với kết cấu gồm lời mở đầu và 3 chương. Chương một, CTĐ, CTCT trong Binh đoàn 15 gắn với thời kỳ đầu thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước (1985-1995); chương hai, CTĐ, CTCT trong xây dựng Binh đoàn 15 đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới (1996-2005); chương ba, CTĐ, CTCT trong Binh đoàn 15 gắn với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước (2006-2020).

Các đại biểu cũng đã tham luận chỉ ra những điểm cần làm rõ, bổ sung, hoàn chỉnh công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT trong Binh đoàn 15 giai đoạn 1985-2020” và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức biên soạn lịch sử đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Khuất Bá Cao khẳng định, công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT trong Binh đoàn 15 giai đoạn 1985-2020” có tính chất tổng kết lý luận và thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT của Binh đoàn trong 35 năm. Qua đó cho thấy, ở các thời kỳ, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Từ 14 cơ quan, đơn vị lúc mới thành lập đến nay Binh đoàn 15 đã có 10 cơ quan và 21 đơn vị trực thuộc; quản lý, chăm sóc, khai thác 44.295ha cao su, trong đó có 29.985ha cao su kinh doanh, trên 300ha dứa, 300ha cà phê, 70ha lúa nước, 40ha đồng cỏ chăn nuôi. Doanh thu hằng năm đạt trên 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận hằng năm đều vượt kế hoạch được giao; tạo việc làm thường xuyên cho gần 16.000 lao động, trong đó có trên 56% lao động người đồng bào dân tộc thiểu số và hàng chục ngàn người dân trên địa bàn dọc theo 251km tuyến biên giới có việc làm phụ. Góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn đơn vị đứng chân vững chắc.

Tin, ảnh: BÙI THANH QUÝ