Trong thời gian một ngày, hội nghị sẽ tiến hành quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương như: Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Đặc biệt, báo cáo viên đã phân tích làm rõ những nội dung trọng tâm, liên hệ sát với đặc điểm, nhiệm vụ của binh đoàn và từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì trong triển khai thực hiện.    

Tại hội nghị, Đảng ủy Binh đoàn 15 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, cụ thể, có tính khả thi cao để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật, tài chính gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: BÙI THANH QUÝ