Trả lời: Căn cứ khoản 2 Mục V Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2021, nguồn vốn sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội gồm: 

- Ngân sách nhà nước

- Nguồn vốn ODA

- Huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc tôn giáo xem các tin, bài liên quan.