Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 2 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15-7-2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể như sau:

1. Người DTTS ở địa phương có nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục.

2. Bộ chữ tiếng DTTS được dạy và học trong các cơ sở giáo dục phải là bộ chữ cổ truyền đã được lưu hành và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân tộc, được cơ quan chuyên môn xác định và được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê chuẩn hoặc bộ chữ được Chính phủ ban hành. Đối với các tiếng DTTS có nhiều bộ chữ, việc lựa chọn bộ chữ để dạy học do Bộ GD-ĐT quyết định.

3. Chương trình tiếng DTTS do Bộ GD-ĐT ban hành, sách giáo khoa tiếng DTTS được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

4. Giáo viên dạy tiếng DTTS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học tương ứng. Trường hợp thiếu giáo viên đạt chuẩn có thể sử dụng người đủ điều kiện dạy học ở cấp học và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS.

5. Cơ sở vật chất tại các lớp dạy học tiếng DTTS được trang bị như các lớp học thông thường khác, đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông. Thiết bị dạy học tiếng DTTS được trang bị theo quy định của Bộ GD-ĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho từng chương trình dạy học tiếng DTTS.

* Bạn đọc Phạm Văn Long ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, hỏi: Nhiệm vụ, quyền của học viên đào tạo, bồi dưỡng dạy tiếng DTTS được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 10 quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng DTTS ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ của học viên: Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS trong quá trình học tập và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

2. Quyền của học viên:

a) Được chọn hình thức học, địa điểm học, thời gian học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS;

b) Được cung cấp đầy đủ thông tin về khóa đào tạo, bồi dưỡng;

c) Được hưởng các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) theo quy định hiện hành.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.