Phạt tù treo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vì gây thất thoát tài sản Nhà nước

Phạt tù treo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vì gây thất thoát tài sản Nhà nước

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Phú Yên

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Phú Yên

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đoàn công tác Cục Hậu cần Hải quân: Thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Phú Yên

Đoàn công tác Cục Hậu cần Hải quân: Thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Phú Yên

Tỉnh Phú Yên: Yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin dư luận về khai thác khoáng sản trái phép

Tỉnh Phú Yên: Yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin dư luận về khai thác khoáng sản trái phép

Ống kính bạn đọc: LLVT tỉnh Phú Yên sẵn sàng ứng phó thiên tai

Ống kính bạn đọc: LLVT tỉnh Phú Yên sẵn sàng ứng phó thiên tai