leftcenterrightdel
Đồng chí Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang (Hà Giang) kiểm tra mô hình liên kết trồng dưa chuột vụ đông tại xã Đồng Tâm. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, hiện nay, trên địa bàn xã Đồng Tâm được hưởng lợi từ các dự án như: Dự án liên kết sản xuất lúa chất lượng cao; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với tổng số nguồn vốn được Nhà nước đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: “Qua triển khai các dự án, người dân trên địa bàn xã rất đồng tình thực hiện; UBND xã cũng tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cán bộ phụ trách các thôn tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ cũng như kết quả triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định”.

Gia đình chị Bàn Thị Hoa, thôn Lâm, xã Đồng Tâm là một trong 11 hộ nghèo của xã được hỗ trợ trâu giống với trị giá 14,5 triệu đồng theo Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 chia sẻ: “Mặc dù theo dự án sau 3 năm sẽ thu hồi 25% số vốn đầu tư của Nhà nước, nhưng được hỗ trợ trâu giống gia đình tôi rất vui mừng; gia đình đang nỗ lực chăm sóc để con trâu giống phát triển tốt, đây cũng là sinh kế giúp gia đình có cơ hội vươn lên thoát nghèo”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo xã Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) kiểm tra việc chăm sóc trâu của đình chị Bàn Thị Hoa, thôn Lâm. 

Năm 2022, triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, UBND huyện Bắc Quang kịp thời ban hành các quyết định phân bổ nguồn vốn trên 106 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2023, phân bổ chi tiết hơn 161 tỷ đồng/208,8 tỷ đồng tổng nguồn vốn tỉnh giao để các đơn vị triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hiện nay, Bắc Quang có 12/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mới giảm còn 12,84%, hộ cận nghèo còn 8,16%. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, Bắc Quang đang triển khai 10 dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân; sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Với quan điểm triển khai đến đâu hoàn thiện thủ tục hồ sơ đến đó đảm bảo giải ngân theo quy định, cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, dự án được thực hiện, góp phần tạo sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
 Từ đầu vụ đến nay mô hình liên kết trồng dưa chuột tại xã Đồng Tâm (Bắc Quang, Hà Giang) đã cho thu hoạch gần 40 tấn dưa.

Theo ông Nguyễn Văn Mạch, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Quang: “Ngay sau khi UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn về, chúng tôi cũng xây dựng phương án phân bổ, tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các Chương trình. Tuy nhiên, đối với hộ nghèo đa số các hộ không có điều kiện, một số hộ không có sức khỏe, qua quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn”.

Chính sách về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, mục tiêu của Chương trình là thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng phát huy giá trị văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với mức bình quân chung toàn huyện, toàn tỉnh và cả nước mà Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đề ra.

Bài, ảnh: TỐ NHƯ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan