Gia đình anh Nguyễn Văn Liệu ở thôn Trung Tâm, xã Ngòi A là một điển hình trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Cách đây hơn 5 năm, nhận thấy mô hình chăn nuôi bò có thể mang lại thu nhập cao, anh Liệu đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Cùng với số tiền được hỗ trợ làm chuồng trại theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái, mô hình nuôi bò của gia đình anh Liệu đã từng bước phát triển, mang lại hiệu quả tích cực. Mỗi năm, gia đình anh Liệu thu nhập gần 100 triệu đồng từ đàn bò. Đến nay, gia đình anh đã trả gần hết các khoản nợ, kinh tế ngày càng ổn định.

Anh Nguyễn Văn Liệu cho biết: “Nhờ được hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, tôi đã có điều kiện mua con giống về chăn nuôi. Sau một vài năm chuyên tâm làm ăn, gia đình tôi đã thoát khỏi đói nghèo”. Cũng nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Nguyễn Đức Quang ở thôn An Thịnh, xã An Thịnh đã mở được xưởng mộc ngay tại gia đình. Phần lớn máy móc, dụng cụ trong xưởng đều được anh mua sắm từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. Anh Nguyễn Đức Quang cho biết: “Gia đình tôi rất cảm ơn ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn. Nhờ đó, hiện nay mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập hàng chục triệu đồng, đồng thời tạo việc làm cho 3 người dân trong thôn”.

Từ các chương trình vay vốn ưu đãi, hàng nghìn hộ dân ở huyện Văn Yên đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Có được kết quả này là do các xã của huyện Văn Yên luôn làm tốt công tác rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn, nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ DTTS và các đối tượng chính sách. Các ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là hộ nghèo chủ động trong việc vay vốn và tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn vốn thực sự hiệu quả. Cùng với đó, địa phương chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, bổ sung kiến thức, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên cho biết: “Thời gian vừa qua, nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn để đưa vào sản xuất của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS, qua đó giúp người dân có thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước thoát khỏi đói nghèo”.

TUỆ ĐĂNG