Triển khai quyết định kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Triển khai quyết định kiểm tra về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và hội

Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận xã hội

Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận hội

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Học viện Hậu cần

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn tại Học viện Hậu cần

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn

Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác xã hội

Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác hội

Nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội

Quân đội chủ động tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Quân đội chủ động tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện hội