Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26-1-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ:

a) Đúng chức danh biên chế;

b) Đủ tiêu chuẩn về chính trị; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: qdnd.vn

c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm cho mỗi cấp quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 7 Thông tư này. (Đã được nêu trên Trang Ý kiến chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân hằng ngày xuất bản ngày 4 và 11-9-2023).

2. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị:

a) Được sắp xếp, bổ nhiệm đúng chức danh biên chế trong các đơn vị dự bị động viên;

b) Đủ tiêu chuẩn về chính trị; thực hiện đúng các quy định về đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và chế độ sinh hoạt trong đơn vị dự bị động viên; hoàn thành chức trách được giao; không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên;

c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm cho mỗi cấp quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư này. (Đã được nêu trên Trang Ý kiến chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân hằng ngày xuất bản ngày 18-9-2023).

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.