Với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần:

Đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: Tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng/tháng.

Đối với vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: Tăng từ 1.299.000 đồng lên 1.644.000 đồng/tháng.

leftcenterrightdel

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ 5-9. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Bên cạnh đó, mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ cũng tăng theo. Đối với thân nhân của 1 liệt sĩ: Tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng/tháng; Với thân nhân của 2 liệt sĩ: Tăng từ 3.248.000 đồng lên 4.110.000 đồng/tháng; Với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên: Tăng từ 4.872.000 đồng lên 6.165.000 đồng/tháng.

Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng: Tăng từ 1.299.000 đồng lên 1.644.000 đồng/tháng.

Đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống: Tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng/tháng.

Đặc biệt, mức trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng tăng lên, từ 4.872.000 đồng lên 6.165.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình tăng từ 1.624.000 đồng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

Về mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp 2.055.000 đồng/tháng (mức cũ là 1.624.000 đồng/tháng).

Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp 1.208.000 đồng/tháng (mức cũ là 955.000 đồng/tháng).

Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 1.644.000 đồng/tháng (mức cũ là 1.299.000 đồng/tháng)...

Nghị định số 55/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9 tới. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định trên được thực hiện từ ngày 1-7.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.