Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết: Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Thủ đô đạt được nhiều kết quả tích cực, đơn cử như lao động qua đào tạo đạt 72,23%; thành phố giảm được 1.582 hộ nghèo, đạt 218,8% kế hoạch; tạo việc làm mới cho 203.027 lao động, đạt 126,9% kế hoạch.

Thành phố vận động được 46,4 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đạt 200,2% kế hoạch. 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Toàn thành phố có hơn 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 2.800 người thuộc diện đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; 100% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ xã hội dưới các hình thức khác nhau…

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi làm việc về công tác triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về 8 nhóm kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bao gồm: Đề nghị UBND TP xem xét, báo cáo HĐND thành phố cho phép bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với 3 dự án đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xây dựng Kế hoạch tại văn bản 1969/KH-SLĐTBXH ngày 14-4-2021, gồm dự án tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 Hà Nội; đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội; nâng cấp tổng thể Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội...

leftcenterrightdel

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc.

 

Đánh giá 8 nhóm kiến nghị, đề xuất của lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực sự cần thiết, phù hợp với thực tiễn, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu Văn phòng UBND thành phố tổng hợp chi tiết nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó xác định rõ thứ tự ưu tiên của từng đầu việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp liên ngành để kịp thời theo dõi, đôn đốc, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023.

THẾ TRUYỀN