Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Ban Chỉ đạo 24 cấp tỉnh và cấp huyện, Hội đồng chính sách cấp xã tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan quân sự làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, xét duyệt hồ sơ đối tượng chặt chẽ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Theo đó, trong đợt này tỉnh An Giang có 657 đối tượng được chi trả trợ cấp một lần, trong đó chi trả theo Quyết định 62 cho 99 đối tượng, Quyết định 49 cho 549 đối tượng, Quyết định số 142 cho 5 đối tượng và Quyết định số 290 cho 4 đối tượngtổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Cán bộ chính sách Ban CHQS TP Long Xuyên, Bộ CHQS tỉnh An Giang hướng dẫn các trường hợp được nhận chi trả. 

Việc kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần giúp các đối tượng có công với cách mạng giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tính đến nay, tỉnh An Giang đã chi trả chế độ trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho gần 35.000 trường hợp, với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG

 * Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.