Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định tại Điều 65 Luật Đất đai 2024, theo đó, quy định cụ thể giao trách nhiệm thẩm quyền nhiều hơn cho cấp tỉnh; nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phân kỳ, lập lồng ghép và phê duyệt cùng với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đồng thời, để bảo đảm sự chủ động, linh hoạt, Điều 72 của Luật còn quy định rõ việc quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ (thay vì trước đây là Chính phủ). Như vậy, khi triển khai các dự án, việc chờ Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm như Luật Đất đai 2013 về cơ bản đã được giải quyết, đồng thời sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, triển khai công tác thu hồi đất ở địa phương.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Thuvienphapluat.vn 

Nội dung của kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo hướng linh hoạt hơn, đơn giản hơn. Ngoài việc phải bảo đảm quỹ đất cần trong năm kế hoạch, không yêu cầu phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân (điểm d, khoản 3, Điều 67 và khoản 5, Điều 116 Luật Đất đai 2024). Ví dụ, đối với các trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở: Trước đây, nhiều trường hợp do rà soát thiếu, trường hợp người sử dụng tại thời điểm rà soát chưa có nhu cầu, người dân không nắm được việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm để đăng ký... nên thiếu căn cứ để thực hiện chuyển mục đích, đồng thời là nguyên nhân kéo dài thủ tục giải quyết hành chính của người dân. Do vậy, việc Luật Đất đai 2024 không yêu cầu phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gắn liền với thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã khắc phục được những tồn tại trên.

Ngoài ra, Luật còn quy định nhiều trường hợp dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện vẫn được thực hiện (khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai 2024). Đây là một điểm mới, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời linh hoạt trong tổ chức thực hiện các dự án về công tác thu hồi đất.

NAM TRỰC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.