Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch báo chí, xuất bản phù hợp với xu thế phát triển

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Quy hoạch báo chí, xuất bản phù hợp với xu thế phát triển