"Chấm điểm" cán bộ hằng tháng

Thời điểm cuối tháng 4-2021 khi dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, có không ít cán bộ trong hệ thống chính trị TP Hà Nội bị xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Trước khi quyết định kỷ luật cán bộ và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, Thành ủy Hà Nội coi trọng chỉ đạo xem xét, đánh giá kỹ tình hình, kết hợp với đánh giá và đánh giá lại cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, “chấm điểm” cán bộ gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp vi phạm quy định hay thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch đều bị xử lý nghiêm. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16-5-2018, Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức (CB, CC, VC), lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. 

Thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU, đội ngũ CB, CC, VC, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của Thủ đô được chấm điểm hằng tháng, mà thước đo là năng suất, hiệu quả công việc đã tạo được lực đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ, có sự chuyển biến mạnh về trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công việc của cán bộ theo từng tuần, tháng, quý, gắn với cơ chế khen thưởng, xử phạt rõ ràng. 100% đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch công tác, lịch tuần, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cá nhân, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. 

Cũng chính nhờ đó mà công việc của từng tập thể, cá nhân trôi chảy hơn rất nhiều. Ai cũng đôn đáo, trách nhiệm; khắc phục đáng kể tình trạng “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” của một bộ phận CB, CC, VC. Hiệu quả công việc được nâng lên thì cấp ủy, chính quyền các cấp được hưởng lợi khi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, về đích trước thời hạn. Kết quả năm 2022, TP Hà Nội hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

leftcenterrightdel
Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Quyết liệt đổi mới các khâu, các bước của công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị TP Hà Nội tập trung thực hiện. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ là một trong những khâu ưu tiên hàng đầu. Tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo”, Thành ủy Hà Nội xác định “nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ” là khâu đầu tiên trong nhóm nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt các khâu của công tác cán bộ”. 

Trong đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá CB, CC, VC, người lao động hằng tháng và phù hợp với thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28-10-2021, quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội (thay thế Quyết định số 3814-QĐ/TU). Quyết định số 1841-QĐ/TU có nhiều điểm mới và bổ sung các tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân. 

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, sau thời gian ngắn triển khai Quyết định số 1841-QĐ/TU trong thực tiễn, công tác đánh giá cán bộ ở TP Hà Nội thực sự chuyển biến rõ nét. Đội ngũ CB, CC, VC trong hệ thống chính trị toàn thành phố được chấm điểm, đánh giá liên tục, toàn diện và đa chiều hơn. Kết quả chấm điểm, đánh giá cán bộ thông qua hiệu quả công việc, mức độ, tiến độ hoàn thành và được công khai trên hệ thống phần mềm, bảo đảm đánh giá chính xác cán bộ, đúng nguyên tắc và quy trình nên không có chuyện nể nang, thiên vị, cào bằng hay trù dập cán bộ; đồng thời kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Kết quả hằng tháng là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở quan trọng cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ...

Không dừng lại ở đây, tinh thần và chỉ đạo chung của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là khi triển khai thực hiện các chủ trương mới phải lắng nghe cầu thị những phản hồi từ thực tiễn, từ đó hoàn thiện các quy định, quy trình cho phù hợp. Trên cơ sở tổng hợp những kiến nghị từ cơ sở, kết hợp với rà soát, đánh giá, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, đề xuất 9 nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Quyết định số 1841-QĐ/TU và được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua ngay. 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã giúp tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND thành phố gắn với cá nhân đồng chí đứng đầu là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong công tác đánh giá cán bộ hằng tháng. Đồng thời, bổ sung thêm những cơ sở pháp lý mạnh mẽ để phát huy vai trò của người đứng đầu; trong đó kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu ở những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá hình thức, thiếu nghiêm túc, thiếu tinh thần tự giác, thiếu trách nhiệm, không bảo đảm yêu cầu về chất lượng công việc và không hoàn thành nhiệm vụ.

Bài và ảnh: MINH MẠNH - KHẮC KIÊN