Vào giờ này ngày mai, các con ra trận

Trận địa này không có đạn bom

Các con ra trận, đã là chiến thắng

Cờ đỏ sao vàng sánh với cờ nhiều sao


Khi quốc ca của ta vang lên trên đất New Zealand

Sánh với quốc ca Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 

Tám tỷ người trên thế giới lắng nghe

Nơi quê nhà một trăm triệu đồng bào xúc động


Lời non sông - đất nước anh hùng

Chúc các con chân cứng đá mềm

Chơi thật đẹp nơi chân trời xa thẳm

Để thế giới biết rằng... Việt Nam anh hùng trên mọi sân chơi.

Cựu chiến binh NGUYỄN VĂN HÒA (Thanh Xuân, Hà Nội)