Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đến dự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ khai mạc hội nghị tập huấn.

Hơn 200 học viên là lãnh đạo cơ quan tham mưu, quản lý văn học, nghệ thuật; lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương; đội ngũ làm nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, giảng viên các trường đại học khu vực phía Bắc. Hội nghị tập trung vào các chuyên đề gồm: Xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật hiện nay; công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa…

leftcenterrightdel
 

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nhấn mạnh: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới tròn 15 năm đi vào cuộc sống. Thực tiễn văn học, nghệ thuật nước nhà trong 15 năm qua diễn ra sôi động, có nhiều kết quả và chuyển biến tích cực. Nhiều khó khăn đối với văn học, nghệ thuật đã từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, hoạt động văn học, nghệ thuật vẫn bộc lộ không ít hạn chế, bất cập, có mặt yếu kém.

Hội nghị nhằm giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả, bài học và những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23; nắm bắt đầy đủ, sâu sắc hơn thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay; về thực trạng, yêu cầu đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam... Trên cơ sở đó trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm xử lý một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình luôn xác định phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội phải kết hợp chặt chẽ và tương xứng với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, được đón nhận ngày càng nhiều tác phẩm viết về vùng đất, con người Ninh Bình, để tỉnh thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, mến khách.

Hội nghị diễn ra đến ngày 25-8.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.