leftcenterrightdel

Lớp Bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Vai trò trách của các nhà nghiên cứu trẻ”. Ảnh: TTXVN 

Hơn 50 học viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, báo, tạp chí, hội văn học-nghệ thuật đã tham dự lớp bồi dưỡng. Học viên được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT truyền đạt 5 chuyên đề: Tình hình lý luận, phê bình VHNT; tình hình điện ảnh và phê bình điện ảnh; một số vấn đề cơ bản về văn học mạng; vấn đề quyền tác giả và quyền liên quan trong sáng tạo VHNT; nhận diện các hoạt động hàn lâm và báo chí về VHNT hiện nay. Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 2-12-2022.      

HOÀNG HOÀNG