Khát khao chạm nhiều đỉnh cao của điện ảnh

Khát khao chạm nhiều đỉnh cao của điện ảnh

Khi Trà Sư “hóa thân” trong phim điện ảnh

Khi Trà Sư “hóa thân” trong phim điện ảnh

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức khai mạc tuần phim

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức khai mạc tuần phim

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Trưng bày hình ảnh, hiện vật tái hiện Chiến thắng

Trưng bày hình ảnh, hiện vật tái hiện Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"

Phát huy thế mạnh, tiềm năng của Hà Nội trong lĩnh vực điện ảnh

Phát huy thế mạnh, tiềm năng của Hà Nội trong lĩnh vực điện ảnh

Cơ hội quảng bá điện ảnh Việt ra thế giới

Cơ hội quảng bá điện ảnh Việt ra thế giới

Tăng cường hợp tác điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản

Tăng cường hợp tác điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản

Bước lùi của điện ảnh Việt

Bước lùi của điện ảnh Việt