Tỉnh Điện Biên trao đổi hũ đất, ảnh tư liệu với Belarus

Tỉnh Điện Biên trao đổi hũ đất, ảnh tư liệu với Belarus

Sức hút từ Tuần phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sức hút từ Tuần phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt sách ảnh “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”

Ra mắt sách ảnhĐiện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”

Di sản nhiếp ảnh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Di sản nhiếp ảnh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhiếp ảnh ở Chiến trường Điện Biên Phủ

Nhiếp ảnh ở Chiến trường Điện Biên Phủ