Sách được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức biên soạn với sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia và sau khi xuất bản, đã trở thành “cẩm nang” của hàng triệu đảng viên Trung Quốc. Với mong muốn bạn đọc Việt Nam được tiếp cận với tài liệu quan trọng này, sách vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch, xuất bản và phát hành bản tiếng Việt.

Cuốn sách mở đầu bằng phần Tổng luận thâu tóm những nội dung khái quát, cô đọng nhất, từ đó tiếp tục làm sáng rõ những vấn đề căn cốt nhất của chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua 12 chương sách với kết cấu, bố cục rất logic. Trong toàn bộ các chương sách, sự xác lập và hình thành chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, xác định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình được làm rõ trong 2 chương đầu; trong khi những thành tựu cùng những bài học kinh nghiệm trong từng nội dung vấn đề của quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện được phân tích, minh giải trong 10 chương còn lại.

Ở hai chương đầu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình được xác nhận đồng thời luận giải bối cảnh ra đời tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Vai trò hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã được Đại hội XIX ghi vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng, đó là sự lựa chọn chung, lựa chọn kỹ lưỡng, cẩn trọng, lựa chọn tất yếu của lịch sử và nhân dân, đó là may mắn của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, may mắn của nhân dân và dân tộc Trung Hoa. Các tác giả viết: “Thời đại vĩ đại, tất nhiên, rất cần và sẽ tạo ra một lãnh tụ thuộc thời đại đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 89 triệu đảng viên, hơn 4,5 triệu tổ chức đảng cơ sở… Một nước Trung Quốc to lớn, với 56 dân tộc và hơn 1,3 tỷ dân, phải có một lãnh tụ biết quy tụ lòng dân” và lãnh tụ của thời đại mới đó của đất nước Trung Quốc, không ai khác là Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

leftcenterrightdel
 Bìa cuốn sách.

Các chương tiếp theo phân tích thực trạng, những thành tựu đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, kiên trì theo đuổi từ Đại hội XVIII đến nay trên các lĩnh vực: Xây dựng chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở, công tác nhân tài, công tác xây dựng tác phong, xây dựng kỷ luật, đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng chế độ trong Đảng và thực hiện trách nhiệm quản trị Đảng. Tính nghiêm minh toàn diện trong quản trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được các tác giả luận giải sâu sắc trong từng nội dung vấn đề. Mọi công tác đều nhất nhất quán triệt theo phương châm chỉ đạo “kiên trì Đảng phải quản Đảng, quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện”, do vậy đều có những định hướng, bước đi hết sức cụ thể và được triển khai với những biện pháp và quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, đã mở ra cục diện mới giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn mang tính lịch sử, mở ra một thời đại mới xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Vấn đề chống tham nhũng vô cùng quyết liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với quan niệm “thuốc mạnh trừ bệnh” cũng là một nội dung rất đáng tham khảo. Trừng trị tham nhũng bằng thái độ không khoan dung, thường xuyên liên tục, không có vùng cấm, phủ kín toàn diện, áp đảo thật mạnh, răn đe lâu dài, “đả” cả “hổ” và diệt cả “ruồi”, trị cả gốc lẫn ngọn đã thúc đẩy hình thành cơ chế lâu dài không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng ở quốc gia này.

Kết quả là, từ Đại hội XVIII đến nay, với sự kiên định chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, việc quản Đảng, trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển biến sâu sắc từ khoan dung, buông lỏng, mềm mỏng sang nghiêm minh, chặt chẽ, cứng rắn, tác phong và kỷ luật được chỉnh đốn, tham nhũng được phòng chống, cái ác bị trừng trị, những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng đang tồn tại trong nội bộ Đảng được xóa bỏ, bầu không khí sinh hoạt chính trị trong Đảng được đổi mới, môi trường chính trị chuyển biến tích cực, khả năng sáng tạo, tập hợp, chiến đấu của Đảng được tăng cường rõ rệt, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố.

Những giải pháp về quản trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc rút ra từ cuốn sách này là những bài học rất quý mà chúng ta có thể nghiên cứu, học hỏi, tham khảo và vận dụng một cách phù hợp. Với những vấn đề được tiếp cận, cách biên soạn cùng những nội dung phong phú mà cuốn sách cung cấp, chắc chắn tài liệu này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích cùng nhiều suy ngẫm về một chặng đường phi thường trong hành trình lịch sử 100 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG