Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao kế hoạch vốn trung hạn đợt 3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao kế hoạch vốn trung hạn đợt 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2022

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2022