Mục sở thị Trung tâm đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế tại Việt Nam

Mục sở thị Trung tâm đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế tại Việt Nam

Nga và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận song phương

Nga và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận song phương

Gấu trúc - “Vũ khí ngoại giao” độc đáo của Trung Quốc

Gấu trúc - “Vũ khí ngoại giao” độc đáo của Trung Quốc

Khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh chất lượng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam