Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Duy trì và phát triển quan hệ Trung - Nga là lựa chọn chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Duy trì và phát triển quan hệ Trung - Nga là lựa chọn chiến lược

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giao lưu với sinh viên

Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giao lưu với sinh viên

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam