Phát biểu tại lễ giới thiệu, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc (tháng 7-2023) không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mà còn giúp các cấp, các ngành, các địa phương nắm vững, hiểu rõ đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng ta trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Thinh phát biểu tại buổi lễ.

Dù không phải là một nhà quân sự chuyên nghiệp, song tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất độc đáo, sáng tạo, thể hiện bước đột phá, cũng chính là giá trị phổ quát của thời đại, đó là “lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự”.

Đồng chí cũng khái quát những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của cuốn sách, đồng thời chỉ ra những quan điểm đột phá của Tổng Bí thư trong cuốn sách, đó là: Quan điểm tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam - nguyên tắc cốt lõi được nhắc đến nhiều lần trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư; và quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tham dự buổi lễ.

Để có thể triển khai hiệu quả các tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thinh cũng đề cập lại những nhiệm vụ mà quân đội cần triển khai thực hiện đã được Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tại lễ giới thiệu cuốn sách, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách trong cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp; các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong quân đội tổ chức đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; trên cơ sở những gợi mở của Tổng Bí thư, tiếp tục công tác nghiên cứu, dự báo, từng bước hoàn thiện hơn nữa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đủ sức đáp ứng với các biến động khó lường của tình hình.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách, quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 và các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách, quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng; huyện ủy Thủy Nguyên; Ban CHQS huyện Thủy Nguyên.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.