Khai trương Hệ thống Thông tin Đất đai Thành phố Hải Phòng

Khai trương Hệ thống Thông tin Đất đai Thành phố Hải Phòng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thành phố Hải Phòng cần có chương trình xóa nghèo triệt để hơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thành phố Hải Phòng cần có chương trình xóa nghèo triệt để hơn

Người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19

Người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19

Hải Phòng sẽ đi trước với vai trò là thành phố động lực

Hải Phòng sẽ đi trước với vai trò là thành phố động lực