Sau gần hai năm thực hiện Luật Thư viện, mạng lưới thư viện đã có sự phát triển và chuyển biến tích cực, tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện với người sử dụng thư viện, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi. Tuy nhiên, hiện nay thư viện vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nguồn tài nguyên thông tin chưa phong phú, việc trang bị các kỹ năng thông tin chưa được thường xuyên và có hệ thống, đặc biệt là các hoạt động hướng đến thiếu nhi - lứa tuổi tương lai của đất nước.

leftcenterrightdel
 Tổ soạn thảo chỉ thị chụp ảnh lưu niệm.

Để thư viện hoạt động ổn định, phát triển và thực hiện đúng chức năng, góp phần xây dựng thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện, có trí tuệ, có nhân cách, việc xây dựng dự thảo Chỉ thị nhằm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp để đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi, qua đó góp phần vào sự phát triển nhân cách, sự hình thành tri thức cho lớp trẻ, từ đó chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nội dung của Chỉ thị sẽ tập trung vào các vấn đề: Thư viện trường học và thư viện công cộng với vai trò chủ thể trực tiếp triển khai các hoạt động phục vụ và phát triển kỹ năng thông tin cho thiếu nhi; xây dựng môi trường thư viện, không gian đọc phù hợp với thiếu nhi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình nghiệp vụ thư viện tạo điều kiện thuận tiện nhất cho thiếu nhi tiếp cận thông tin, thư viện; đổi mới hoạt động thư viện thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động và dịch vụ thư viện tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng; tăng cường giáo dục kỹ năng và phương pháp đọc sách cho thiếu nhi bằng việc gắn kết hoạt động đọc sách với hoạt động học tập; tăng cường sự tham gia của thiếu nhi trong các hoạt động khuyến đọc và sự tham gia của gia đình, trường, lớp, cá nhân và tổ chức liên quan vào việc hình thành và duy trì thói quen đọc sách cho thiếu nhi.

Chỉ thị cũng bước đầu xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Theo Kế hoạch, tháng 8-2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị trên.

* Cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp Tổ soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề thư viện.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG