Các đại biểu bên cạnh làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết 23, đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phát triển VHNT đó là: Xây dựng chương trình, lộ trình cụ thể; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội VHNT tỉnh; khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, của tỉnh, gắn bó với cuộc sống của người dân; giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; thúc đẩy, khuyến khích sáng tác VHNT về du lịch... 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nhân dịp này, 7 tập thể và 4 cá nhân đã được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23.

HÀM ĐAN