Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phổ biến, tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong nhà trường về nhiệm vụ công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Hội thi là dịp để bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Nhà trường trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tặng hoa chúc mừng các đội thi. 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, học viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhà trường luôn là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham gia hội thi có 5 đội thi, đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong nhà trường. Các đội tham gia thực hiện 3 phần thi gồm: Giới thiệu về cơ quan, đơn vị, địa bàn; thi kiến thức và xử trí tình huống; giới thiệu, tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đội thi thực hiện phần thi giới thiệu về cơ quan, đơn vị. 

Trong đó, nội dung thi kiến thức tập trung vào những nội dung phát triển mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng...; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025...

leftcenterrightdel
Các đội thi thực hiện phần thi kiến thức và xử trí tình huống. 

Các phương pháp xử trí tình huống nảy sinh trong quá trình tiến hành công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị phải kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đúng quy định. Mỗi đội cử 1 tổ (tối đa 3 thành viên) bốc thăm để tham gia thi; hoạt động theo nhóm hoặc đại diện để trả lời các câu hỏi về kiến thức và tình huống do ban giám khảo đưa ra.

Đối với phần thi giới thiệu, tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa. Nội dung phản ánh thực tế về cách làm dân vận khéo của cơ quan, đơn vị và địa phương; những tình huống, câu chuyện hoạt động công tác dân vận ấn tượng có ý nghĩa tuyên truyền, nhân rộng trong thực tế cuộc sống; các mô hình, điển hình trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của cơ quan, đơn vị...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.