Quân khu 3 khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Quân khu 3 khai mạc hội thi “Dân vận khéo” năm 2024

Nhân rộng các mô hình dân vận khéo

Nhân rộng các mô hình dân vận khéo

Chỉ huy trưởng dân vận khéo

Chỉ huy trưởng dân vận khéo

Dân vận khéo trong diễn tập hành trú quân chiến đấu

Dân vận khéo trong diễn tập hành trú quân chiến đấu

Tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhờ dân vận khéo

Tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhờ dân vận khéo

“Dân vận khéo” nơi địa bàn đóng quân

Dân vận khéo” nơi địa bàn đóng quân

Ban CHQS huyện Côn Đảo - Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ban CHQS huyện Côn Đảo - Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo