“Dân vận khéo” nơi địa bàn đóng quân

Dân vận khéo” nơi địa bàn đóng quân

Ban CHQS huyện Côn Đảo - Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ban CHQS huyện Côn Đảo - Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo

Bám địa bàn, “dân vận khéo” - thắt chặt tình quân dân

Bám địa bàn, “dân vận khéo” - thắt chặt tình quân dân

Triển khai Nội dung

Triển khai Nội dung "Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức thi Dân vận khéo năm 2023

Tỉnh Đắk Lắk bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Tỉnh Đắk Lắk bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”

Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo