Các hoạt động diễn ra gồm lễ khai mạc sự kiện có chủ đề “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ-thúc đẩy đổi mới và sáng tạo” (ngày 18-4), tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; sau lễ khai mạc là gameshow “Bản quyền và Sáng tạo” với 4 đội thi gồm sinh viên đến từ các trường đại học tại Hà Nội; Tọa đàm “Bảo vệ bản quyền trên môi trường số” tổ chức tại Đại học FPT Đà Nẵng; hội thảo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong khuôn viên Khu công nghiệp phần mềm Quang Trung, TP Hồ Chí Minh.

HÀ ANH