Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty Hyundai Motor hợp tác đào tạo về kỹ thuật công nghệ

Đại học Quốc gia Nội và Công ty Hyundai Motor hợp tác đào tạo về kỹ thuật công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên lọt top 500 thế giới tiêu chí Mức độ ảnh hưởng

Đại học Quốc gia Nội lần đầu tiên lọt top 500 thế giới tiêu chí Mức độ ảnh hưởng

Lịch 6 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch 6 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Nội

Khánh thành “Trung tâm thực hành Tài chính Ngân hàng SHB – VNU” tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Khánh thành “Trung tâm thực hành Tài chính Ngân hàng SHB – VNU” tại Đại học Quốc gia Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại học Quốc gia Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong đưa thể thao dân tộc và trò chơi dân gian vào giáo dục thể chất

Đại học Quốc gia Nội tiên phong đưa thể thao dân tộc và trò chơi dân gian vào giáo dục thể chất

 Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) thành lập Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Nội) thành lập Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Đại học Quốc gia Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Đại học Quốc gia Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Nội