Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước từ các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các Sở VHTTDL địa phương tập trung tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch, chương trình hành động có mục tiêu, giải pháp cụ thể. Đặc biệt, công tác văn hóa ở trung ương và địa phương đã có những nỗ lực, đi đúng hướng; tư duy về làm văn hóa sang quản lý văn hóa đang từng bước có kết quả đáng khích lệ.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngành VHTTDL đã chỉ đạo công tác văn hóa và làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân-thiện-mỹ, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo thông qua việc phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

Tại hội nghị, thông qua 21 tham luận của các đại biểu là đại diện lãnh đạo của ngành VHTTDL trên cả nước đã nêu bật những mô hình, điểm sáng ở mọi mặt hoạt động của ngành. Điển hình như: Xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Giải pháp về đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn giá trị di sản Quan họ Bắc Ninh; Một số kinh nghiệm trong triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh trong cộng đồng dân cư” góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở ở Bình Thuận; Gương điển hình Trưởng thôn thân thiện trên địa bàn TP Hà Nội; Mô hình xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển du lịch Đà Nẵng; Mô hình bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang…

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng nêu lên một số thực trạng, ngành VHTTDL cần quan tâm, tháo gỡ như: Môi trường văn hóa còn nhiều biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, một số hiện tượng mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu có dấu hiệu phục hồi.

Trình độ quản lý, điều hành trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở có nơi còn nhiều bất cập, nhất là ở các cấp huyện, xã do thường xuyên thay đổi vị trí công tác làm ảnh hưởng đến hoạt động hoặc cùng lúc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ dẫn đến trách nhiệm tham mưu của đội ngũ cán bộ chưa cao, một số nội dung chậm triển khai thực hiện. Còn nhiều lúng túng trong xử lý dẫn đến một số hiện tượng lệch chuẩn, tác động xấu tới môi trường văn hóa…

Tin, ảnh: HÀ VƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.