Ngày 16-4-1959, tại Hà Nội, Ðại hội lần thứ II khai mạc, chính thức đổi tên Hội Những người viết báo Việt Nam thành Hội Nhà báo Việt Nam. Điều lệ mới được thông qua, Ban Chấp hành mới gồm 25 nhà báo do nhà báo Xuân Thủy làm Chủ tịch. Ở miền Nam, ngày 11-11-1961, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam được thành lập, Chủ tịch là nhà báo Vũ Tùng (Nguyễn Văn Thọ). 

Ngày 7-9-1962, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 29 người do nhà báo Hoàng Tùng làm Chủ tịch.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ II Hội Những người viết báo Việt Nam, tháng 4-1959. Ảnh tư liệu 

Ngày 7-7-1976, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam tổ chức hội nghị hợp nhất, nhất trí lấy tên là Hội Nhà báo Việt Nam, cử nhà báo Hoàng Tùng làm Chủ tịch. Đây là một hội nghị quan trọng, diễn ra giữa hai kỳ Đại hội III và Đại hội IV.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IV khai mạc tại Hà Nội ngày 8-12-1983. Ban Chấp hành mới gồm 53 người. Các nhà báo: Hoàng Tùng, Hồng Chương lần lượt giữ chức Chủ tịch hội. Tại nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất việc lấy ngày xuất bản số báo đầu tiên của Báo Thanh Niên (21-6-1925) làm Ngày Báo chí Việt Nam. 

Từ ngày 16 đến 18-10-1989, Ðại hội lần thứ V Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức và bầu được Ban Chấp hành gồm 39 người, nhà báo Phan Quang làm Tổng Thư ký. Hội tích cực tham gia soạn thảo Luật Báo chí và được Quốc hội khóa VIII thông qua cuối năm 1989. 

Ðại hội lần thứ VI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra đầu tháng 3-1995, bầu Ban Chấp hành gồm 35 Ủy viên, do nhà báo Phan Quang làm Chủ tịch, đã thông qua bản Quy ước về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam. Cũng trong nhiệm kỳ này, Luật Báo chí 1998 được sửa đổi bổ sung và được Quốc hội thông qua; về đối ngoại, Hội Nhà báo Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Báo chí ASEAN (CAJ). 

Ðại hội lần thứ VII Hội Nhà báo Việt Nam họp trong hai ngày 24, 25-3-2000 và bầu Ban Chấp hành do nhà báo Hồng Vinh làm Chủ tịch. 

Diễn ra từ ngày 11 đến 13-8-2005, Ðại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu nhà báo Ðinh Thế Huynh làm Chủ tịch, đồng thời ra quyết nghị thay “Quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam” bằng “Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam” và sửa đổi Ðiều lệ, Chương trình Hành động đến năm 2010. 

Trong các ngày từ 10 đến 12-8-2010, Ðại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Lần lượt nhà báo Ðinh Thế Huynh và nhà báo Thuận Hữu giữ chức Chủ tịch hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra từ ngày 7 đến 9-8-2015 với sự tham gia của 502 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên cả nước. Ban Chấp hành mới gồm 57 đồng chí. Nhà báo Thuận Hữu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 26-10-2021, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu bầu nhà báo Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

MAI CHÍ VŨ (tổng hợp)