Theo đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó tổng biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Chính (bên phải) trao Quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó tổng biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn sinh năm 1974, đã trải qua quá trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng về nhiều chuyên ngành: Luật học, báo chí, chính trị học, xuất bản… và kinh qua nhiều vị trí công tác giảng dạy, lãnh đạo, quản lý, trong đó có nhiều vị trí công tác quan trọng.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ tháng 4-2016 đến tháng 12-2020), sau đó giữ chức Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (từ tháng 1-2021 đến tháng 4-2023).

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Minh Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản. Trong quá trình công tác đã khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, có năng lực công tác tốt; có uy tín, có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức chuyên môn sâu. Ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn học hỏi, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được anh em đồng chí thương mến, cấp dưới quý trọng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí Phạm Minh Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và toàn thể cán bộ, nhân viên đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo Tạp chí Cộng sản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Tuấn cảm ơn chân thành tới Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tin tưởng và giao nhiệm vụ. Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản là một bước ngoặt lớn, là một niềm vinh dự, là sự ghi nhận nỗ lực và cố gắng của bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, để cùng tập thể Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc của tạp chí lý luận chính trị, ngọn cờ tư tưởng của Đảng, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đi tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Minh Tuấn phát biểu.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn cam kết sẽ cùng các đồng chí trong Bộ Biên tập, cấp ủy lãnh đạo xây dựng Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị quan trọng của Đảng là một khối đoàn kết, thống nhất, vững bước phát triển, giữ vững bản sắc, vững bước hội nhập, góp phần tạo nên sức mạnh mới của Đảng ta trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ gìn và phát triển với nền tảng vững chắc là truyền thống vẻ vang.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG