Chương trình có chủ đề “Đề cương văn hóa Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / vietnam+ 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dài hơn 70 phút, gồm 3 chương: Chương một mang tên “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; Chương hai có tựa đề “Văn hóa kháng chiến, kháng chiến văn hóa” với một số ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ người Việt Nam; Chương ba là “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đây không chỉ là chương trình nghệ thuật mà là chương trình chính trị văn hóa. Ê kíp thực hiện sẽ đổi mới cách làm, thể hiện được những vấn đề có ý nghĩa lịch sử nhưng mới lạ, hấp dẫn.

MINH ĐỨC