Đoàn đại biểu dự hội nghị ngành Doanh trại toàn quân dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Đoàn đại biểu dự hội nghị ngành Doanh trại toàn quân dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử bảo đảm khả thi

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử bảo đảm khả thi

Không thể xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Không thể xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử tổ chức Công đoàn Việt Nam

Trân trọng giữ gìn những dấu ấn lịch sử

Trân trọng giữ gìn những dấu ấn lịch sử

Môn Lịch sử có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Môn Lịch sử có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đại tướng Lương Cường: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 và thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 và thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên

Hướng điều chỉnh chương trình môn Lịch sử

Hướng điều chỉnh chương trình môn Lịch sử

Phê phán luận điệu xuyên tạc về tính khoa học, tính cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Phê phán luận điệu xuyên tạc về tính khoa học, tính cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử