Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này.

1. Tổ biên soạn cuốn sách đã tập trung sưu tầm, tập hợp rất công phu, kỹ lưỡng các tài liệu, tư liệu, hình ảnh có liên quan từ nhiều nguồn và qua những thời kỳ khác nhau. Các cơ quan liên quan đã phối hợp, cung cấp rất nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị, không chỉ về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 10 năm qua mà còn có cả những hình ảnh về hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ thời sinh viên, những bài viết khi đồng chí là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Đây là những tư liệu rất quý, rất có giá trị đối với việc biên soạn cuốn sách. 

Trong quá trình biên soạn, hoàn thiện bản thảo cuốn sách, Tổ biên soạn đã nhiều lần xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ bố cục, nội dung đến cách trình bày cuốn sách. Đặc biệt, bản thảo cuốn sách đã nhiều lần được đồng chí Tổng Bí thư góp ý, chỉnh sửa, chỉ đạo nhóm biên soạn hoàn thiện nội dung.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện nghi thức phát hành phiên bản sách điện tử. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, Tổ biên soạn tiếp thu, hoàn thiện bản thảo cuốn sách với hơn 600 trang, gần 100 bức ảnh; báo cáo, xin ý kiến và được đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương xuất bản cuốn sách cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

Cuốn sách thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, sự uyên thâm về tri thức với thực tiễn phong phú song lại gần gũi, có sức thuyết phục, lan tỏa mạnh mẽ với các tầng lớp nhân dân nên công tác tuyển chọn, biên tập đòi hỏi phải tuyệt đối chính xác, kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, đặt lên cao nhất tinh thần trách nhiệm, cuốn sách đã ra mắt đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2023) và 10 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1-2-2013 / 1-2-2023).

2. Cuốn sách trình bày có hệ thống những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề thông qua các bài viết, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được thể hiện qua 3 phần:

Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan của đồng chí Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (năm 2013) đến nay, để trả lời cho các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Tác hại ra sao? Nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn? Làm gì và làm thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Bên cạnh đó, còn có 4 bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng những năm 2014, 2018, 2020 và 2022. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “giặc nội xâm”. Số vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, được phát hiện, xét xử công khai, đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không qua loa, đại khái, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh và ngăn chặn.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, kết luận 36 phiên họp, cuộc họp Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Nội dung các kết luận này cho thấy rõ quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên-căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Nhiều bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản cách đây nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Đơn cử như bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” (1973), đồng chí viết: “Thái độ sợ trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên đang là một trở ngại cho công tác của Đảng và Nhà nước, làm cho công việc bị trì trệ, giậm chân tại chỗ, làm cho những nhân tố mới không phát huy được, những khuyết điểm và nhược điểm không được khắc phục kịp thời”.

Xuyên suốt các bài viết cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. 

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ những trăn trở của cán bộ hưu trí với vận mệnh của đất nước cho đến các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, những người dân trên mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư, vào sự chuyển biến tích cực mà công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang lại. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” hay nhụt chí này, như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ThS PHẠM THỊ THINH, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật