leftcenterrightdel

Lãnh đạo báo Hải Dương đánh giá kết quả giai đoạn 2020-2022 và định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Đánh giá kết quả công tác gần 3 năm qua, đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng biên tập Báo Hải Dương nêu rõ: Báo đã chủ động, tích cực tuyên truyền việc quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của các cấp Đảng bộ tỉnh Hải Dương vào cuộc sống; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; về phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền về quốc phòng, an ninh; gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt... Báo nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng số lượng phát hành báo in, lượng truy cập báo điện tử và trên các nền tảng số. 

7 tháng còn lại năm 2022 và những năm tiếp theo, Báo Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức, sáng tạo giải pháp thực hiện để báo đến với đông đảo bạn đọc nhiều hơn. Báo tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương và các cấp bộ Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cải cách hành chính... Trước mắt, báo đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7); 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972/12-2022); 105 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (1917-2022) và 25 năm tái lập tỉnh Hải Dương...  Báo chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến; giữ vững tôn chỉ, định hướng chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm; bảo đảm tính thời sự, tính hấp dẫn, gắn tờ báo với đời sống. Báo tích cực hưởng ứng các cuộc thi viết do tỉnh và các bộ, ngành Trung ương phát động...

Tin, ảnh: ĐÌNH XUÂN