Kết quả, ở nội dung của nam, đoàn Quân đội 1 xếp nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Đồng (HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn Bắc Ninh với 3 HCV. Ở nội dung của nữ, đoàn Hà Nội nhất toàn đoàn với 4 HCV, 4 Huy chương Bạc (HCB). Xếp thứ hai là đoàn Quân đội 1 với 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Chung cuộc, đoàn Quân đội xếp nhất toàn đoàn với 5 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

HOA LƯ