Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chế tạo thành công nhiều sản phẩm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Viện Khoa học Công nghệ quân sự chế tạo thành công nhiều sản phẩm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự): “Ghi dấu” bằng những sản phẩm khoa học thiết thực

Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học Công nghệ quân sự): “Ghi dấu” bằng những sản phẩm khoa học thiết thực

Bàn giao Viện Khoa học và Công nghệ quân sự về Bộ Tổng Tham mưu

Bàn giao Viện Khoa học Công nghệ quân sự về Bộ Tổng Tham mưu