13-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn

13-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu người có uy tín tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu người có uy tín tỉnh Bắc Kạn