Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

Kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

13-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn

13-4-1947: Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn