Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện; hệ thống sổ sách, giáo án, mô hình, trang thiết bị huấn luyện; việc quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp (trọng tâm là huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn).

leftcenterrightdel
 Chỉ huy Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới. 

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Quý I năm 2024, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu; hệ thống sổ sách kế hoạch huấn luyện bảo đảm đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,04%. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, thống nhất, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương những cố gắng mà Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trong quý I năm 2024, nhất là nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn ở tất cả các cấp; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực quốc phòng; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác phụ nữ, Hội đồng quân nhân…

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.