leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài  bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo kết quả nghiên cứu, qua đó nâng cao chất lượng đề tài.

Đề tài “Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về vai trò và phát huy vai trò của LLVT nhân dân tỉnh trong xây dựng “thế trận lòng dân" Bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của LLVT nhân dân trong xây dựng “thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; đề xuất một số nội dung, biện pháp cụ thể, có tính khả thi cao trong những giải pháp phát huy vai trò của LLVT nhân dân tỉnh trong xây dựng “thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng Dương Đình Thông, ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, có hàm lượng khoa học cao. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các sản phẩm của đề tài bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai công việc nghiên cứu theo đúng tiến độ, chất lượng bảo đảm cho đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Tin và ảnh: HẢI BIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.