Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo theo quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến nay, Cục đã nhận được 10 ý kiến góp ý của các bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Kạn được lập dựa trên các căn cứ pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, các kế hoạch, chương trình phát triển của tỉnh, nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của các ngành, lĩnh vực và UBND cấp huyện… do đó cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực đồng thời phải đảm bảo chỉ tiêu đất nông nghiệp cấp quốc gia phân bổ trên cơ sở quỹ đất của tỉnh. Trong kế hoạch đã xác định nhu cầu sử dụng đất cụ thể cho các ngành, lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Tuy nhiên, tỉnh xác định một số chỉ tiêu sử dụng đất cao hơn hoặc thấp hơn phân bổ chỉ tiêu quốc gia phân bổ, do đó Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đề nghị UBND tỉnh rà soát, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quốc gia được phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Bắc Kạn, báo cáo thẩm tra và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung rà soát cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất theo các quy hoạch ngành, quốc gia.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng, kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của Bắc Kạn đã thể hiện được các nội dung theo quy định, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Chu An Trường đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn rà soát tiếp thu ý kiến tham gia thẩm định bằng văn bản của các bộ, cơ quan thành viên Hội đồng, ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Tin, ảnh: THÚY NHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.