Quân sự thế giới hôm nay (29-11): Nga công bố video về tên lửa Avangard, B-21 Raider có thể “bị bắn hạ” bởi tên lửa siêu vượt âm

Quân sự thế giới hôm nay (29-11): Nga công bố video về tên lửa Avangard, B-21 Raider có thể “bị bắn hạ” bởi tên lửa siêu vượt âm

Quân sự thế giới hôm nay (12-8): Australia có thể trở thành bãi thử tên lửa siêu vượt âm của Mỹ

Quân sự thế giới hôm nay (12-8): Australia có thể trở thành bãi thử tên lửa siêu vượt âm của Mỹ