Lữ đoàn Tàu ngầm 189 bế mạc hội thi, hội thao năm 2023

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 bế mạc hội thi, hội thao năm 2023

Cuộc sống của binh lính bên trong tàu ngầm Mỹ

Cuộc sống của binh lính bên trong tàu ngầm Mỹ

Hải quân các nước Nam Mỹ muốn “làm mới” hạm đội tàu ngầm

Hải quân các nước Nam Mỹ muốn “làm mới” hạm đội tàu ngầm

Hàn-Mỹ tập trận chung chống tàu ngầm

Hàn-Mỹ tập trận chung chống tàu ngầm

Ống kính bạn đọc: Bộ đội tàu ngầm rèn sức khỏe

Ống kính bạn đọc: Bộ đội tàu ngầm rèn sức khỏe

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ