Kính tiềm vọng: Australia kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm lớp Collins

Kính tiềm vọng: Australia kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm lớp Collins

Tàu ngầm hạt nhân Kazan Nga tới Cuba - Mỹ tung “sát thủ săn ngầm” P-8 Poseidon trong lo lắng

Tàu ngầm hạt nhân Kazan Nga tới Cuba - Mỹ tung “sát thủ săn ngầm” P-8 Poseidon trong lo lắng

Khám phá

Khám phá "người kế nhiệm" tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga