Astute - Lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân uy lực của Anh

Astute - Lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân uy lực của Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Bộ đội tàu ngầm đón Tết Giáp Thìn

Bộ đội tàu ngầm đón Tết Giáp Thìn