Quảng Nam: Triển lãm “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”

Quảng Nam: Triển lãm “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Nhân lên tình yêu quê hương, biển, đảo

Nhân lên tình yêu quê hương, biển, đảo

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương"

Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương

Hành trình “Măng non sẵn sàng vì biển, đảo quê hương” tại Vùng 3 Hải quân

Hành trình “Măng non sẵn sàng vì biển, đảo quê hương” tại Vùng 3 Hải quân

Hội trại truyền thống trên quê hương Đồng Khởi

Hội trại truyền thống trên quê hương Đồng Khởi

Tự hào vững bước trên quê hương cách mạng

Tự hào vững bước trên quê hương cách mạng

Bài 3: Biên cương thành quê hương, tổ ấm (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Biên cương thành quê hương, tổ ấm (Tiếp theo và hết)