Hội thi “Hát về biển, đảo quê hương” năm 2022

Hội thi “Hát về biển, đảo quê hương” năm 2022

Hương quê trong lòng phố

Hương quê trong lòng phố

Thượng úy - ca sĩ Lương Nguyệt Anh: Say đắm với “Tự tình quê hương”

Thượng úy - ca sĩ Lương Nguyệt Anh: Say đắm với “Tự tình quê hương

Dấu ấn của chú Chín Hòa trên quê hương Trung Hiệp

Dấu ấn của chú Chín Hòa trên quê hương Trung Hiệp

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” xây dựng lòng yêu nước

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” xây dựng lòng yêu nước

Yêu khúc hát chèo quê hương

Yêu khúc hát chèo quê hương

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương"

Hào khí Đông A nơi quê hương Nghĩa Lộ

Hào khí Đông A nơi quê hương Nghĩa Lộ

Thu hút kiều bào trở về quê hương, đóng góp xây dựng thành phố

Thu hút kiều bào trở về quê hương, đóng góp xây dựng thành phố

Sắc mới trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sắc mới trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Bồi đắp tình yêu quê hương cho học sinh

Bồi đắp tình yêu quê hương cho học sinh

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thân thương hương vị quê nhà

Thân thương hương vị quê nhà