Quận Hai Bà Trưng gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2023

Quận Hai Trưng gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2023