Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hai Bà Trưng tập huấn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hai Trưng tập huấn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Ban CHQS quận Hai Bà Trưng Sơ kết thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân

Ban CHQS quận Hai Trưng Sơ kết thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân

Quận Hai Bà Trưng gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2023

Quận Hai Trưng gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2023