Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai

Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung

Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung

Lễ cưới của người Dao đỏ thôn Lũng Slàng

Lễ cưới của người Dao đỏ thôn Lũng Slàng