Lễ cưới của người Dao đỏ xứ Tuyên

Lễ cưới của người Dao đỏ xứ Tuyên

Hành trình xây “ước mơ xanh” của hai cô gái người Dao đỏ Sa Pa

Hành trình xây “ước mơ xanh” của hai cô gái người Dao đỏ Sa Pa

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai

Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung

Đặc sắc đám cưới người Dao đỏ ở Khai Trung