Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Cục Hậu cần Quân khu 4: Báo công, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Cục Hậu cần Quân khu 4: Báo công, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

“Huyền thoại tuổi thanh xuân” tôn vinh 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

“Huyền thoại tuổi thanh xuân” tôn vinh 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Kịch nói về 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc gây xúc động bằng tình tiết chân thật

Kịch nói về 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc gây xúc động bằng tình tiết chân thật

Bước tiếp khúc quân hành của Ngã ba Đồng Lộc

Bước tiếp khúc quân hành của Ngã ba Đồng Lộc

Hàng ngàn người dân đến thăm viếng Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7

Hàng ngàn người dân đến thăm viếng Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7